Estacion meteorologica: un enorme «objeto extraterrestre» interactuó con el Sol. En consecuencia, evitó una poderosa «Tormenta Solar» (o Llamarada Solar) dirigida a la Tierra.  Estacion meteorologica: Muchos miraban